ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
คณะเภสัชศาสตร์http://pharm.swu.ac.thView1.  พลศิต เสวันนา
2.  อ.ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
ภาควิชาเภสัชเวทhttp://pharm.swu.ac.th/pharmacog 1.  กานต์ เวียรศิลป์
คณะสหเวชศาสตร์http://healthsci.swu.ac.thView1.  หนึ่งฤทัย อินทร์จันทร์
2.  สุพิมพ์ วงษ์ทองแท้
สถาบันสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรhttp://env.swu.ac.th 1.  อ.ชัยณรงค์ ศรีพงษ์
สำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาhttp://cemt.swu.ac.th 1.  ชณรรษ หาญอาษา
สถาบันพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมhttp://eco.swu.ac.th 1.  อภิรดี ซ้วนตั้น
2.  ชนะชัย ทองอยู่
สถาบันเอเชียแปซิฟิกศึกษาhttp://iaps.swu.ac.th 1.  อ.ชัยณรงค์ ศรีพงษ์
ศูนย์กีฬาฯhttp://sport.swu.ac.th 1.  อ.ศิริเชษฐ์ พูลทิพายานนท์
สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะhttp://iacr.swu.ac.th 1.  จีรวัฒน์ วิทยากรณ์
ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์http://pr.swu.ac.th 1.  ฉันทนียา วิศปาแพ้ว
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาhttp://scied.swu.ac.thView1.  สุประวีณ์ บวรวิศวยศ
ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษาhttp://sciedcenter.swu.ac.th 1.  สุประวีณ์ บวรวิศวยศ

[<- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5]  6  [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว