ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 April 2024
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงาน


Web Help
บริการเว็บหน่วยงาน

          สำนักคอมพิวเตอร์ให้บริการพื้นที่สำหรับหน่วยงานจัดทำโฮมเพจ (SWU Web Hosting Service) เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานพร้อมทั้งให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำโฮมเพจหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะได้รับบริการพื้นฐานดังนี้
1. Account Name & Password สำหรับหน่วยงานจัดทำเว็บเพจ
2. พื้นที่สำหรับจัดเก็บเว็บเพจ 500 MB
รวมทั้งบริการเสริมสำหรับเว็บหน่วยงาน(Web Appliction Service) ดังนี้
1. Virtual URL ในระดับหน่วยงานที่เป็นคณะ/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์
2. เว็บบอร์ดของหน่วยงานสำหรับการติดต่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
3. บริการ Embed Script
4. Counter หน่วยงาน

          โปรดอ่าน Guideline ในการขอรับบริการแต่ละประเภทจากทางสำนักคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

ประเภทบริการ

Guideline

Register

บริการขอ Account หน่วยงาน

Guideline

Register Account

บริการขอเปลี่ยนแปลง/เพิ่ม ผู้ดูแลเว็บไซต์หน่วยงาน

Guideline

Register Webmaster

บริการ Webboard สำหรับหน่วยงาน

Guideline

Register Webboard

บริการ Embed Script

Guideline

Web Toolkit

บริการขอเปลี่ยนแปลงพื้นที่ในการจัดเก็บ(Disk Quota)

Guideline

Request Login

บริการขอ Counter ของเว็บหน่วยงาน

Guideline

Request Login


Request Login  ท่านจำเป็นต้อง Login ก่อนทำการลงทะเบียนขอใช้บริการต่างๆ จากทางสำนักคอมพิวเตอร์
 
ข่าวและกิจกรรม มศว