ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 April 2024
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานSWU WebHosting

  Server Specification   Quad 2.53 GHz Inter Xeon Memory 8GB HD 200GB
  Operating System   Windows Server2012
  Web Server   IIS8
  Support
  Space   Start 1GB   (1 GB increments per request)
  FTP Account   1 Account / WebSite
  ASP   Yes
  PHP 5.4.9   Yes
  ASP.NET   Yes
  .NET FrameWork 2.0, 4.5   Yes
  MS Access   Yes
  MySQL 5.6.10   Yes
  phpMyAdmin For MySQL   Yes
  BackUp   Yes

ข่าวและกิจกรรม มศว