ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
ภาควิชาการศึกษาผู้ใหญ่http://ae.edu.swu.ac.thView1.  รศ. ดร.สนอง โลหิตวิเศษ
ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษาhttp://edtech.swu.ac.th/ 1.  ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ
ภาควิชาการศึกษาพิเศษhttp://specialed.edu.swu.ac.th 1.  ผศ.ดารณี ศักดิ์ศิริผล
โรงเรียนสาธิตปทุมวันhttp://www.satitpatumwan.ac.th/ 1.  กิตติศักดิ์ นิทาน
โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายประถม)http://prathom.swu.ac.th 1.  อ.โยธิน หวังทรัพย์ทวี
โรงเรียนสาธิตมศว ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม)http://www.matthayom.swu.ac.th 1.  นภัสกมล โม่งเย็น
2.  จิตรา นาปาเลน
สาขาวิชาการอุดมศึกษาhttp://highered.edu.swu.ac.th 1.  ดร.อรรณพโพธิสุข
2.  อนุพนธ์ คำปัน
สาขาวิชาการมัธยมศึกษาhttp://environment.edu.swu.ac.th 1.  ดร.สนอง ทองปาน
สาขาวิชาการประถมศึกษาhttp://seced.edu.swu.ac.th 1.  ดร.กิตติชัย สุธาสิโนบล
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยhttp://edu.swu.ac.th/ce 1.  รัชญา เมฆวัฒน์
สาขาวิชาอุตสาหกรรมศึกษาhttp://edu.swu.ac.th/inded 1.  นายโอภาส สุขหวาน
คณะพยาบาลศาสตร์http://nurse.swu.ac.thView1.  นายวัฒน์ชัย พิริยะศรีแก้ว

[<- Prev ] [1] [2] [3]  4  [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว