ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2018
Home  

  Web Help
Login
 
Buasri ID
Password
 
ข่าวและกิจกรรม มศว
Web Hosting
แนวปฏิบัติสำหรับเว็บไซต์
แนวปฏิบัติ-เว็บภาษาต่างประเทศ
พื้นฐานเบื้องต้นสำหรับเว็บไซต์
เว็บไซต์หน่วยงาน
บริการเว็บหน่วยงานเว็บไซต์หน่วยงาน

หน่วยงาน View สถิติ ผู้ดูแล
บัณฑิตวิทยาลัยhttp://enquiry.grad.swu.ac.th 1.  อ.สิรเดช ชาตินิยม
บัณฑิตวิทยาลัยhttp://grad.swu.ac.thView1.  ชัยรัตน์ รอดเคราะห์
2.  กิตติกร นัยนานนท์
บัณฑิตวิทยาลัยhttp://advisor.grad.swu.ac.th 1.  อ.สิรเดช ชาตินิยม
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://www.swu.ac.thView1.  สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
2.  ขนิษฐา รุจิโรจน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://king60th.swu.ac.thView1.  สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://www.swu.ac.th/president_talkView
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://www.swu.ac.th/en/View1.  สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
2.  อุดมพร สวัสดิสงคราม
3.  สุวิมล คงศักดิ์ตระกูล
4.  ขนิษฐา รุจิโรจน์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://g23.swu.ac.thView
โครงการสอนภาษาไทยพื้นฐานแบบเข้มสำหรับชาวต่างชาติhttp://hu.swu.ac.th/thai_courses 1.  เจนจบ สุขแสงประสิทธิ์
โครงการศูนย์ให้คำปรึกษาภาษาไทยhttp://thaiqa.swu.ac.th 1.  ผศ.จินตนา พุทธเมตะ
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมปลาย/อุดมศึกษาของมศวhttp://jstp.swu.ac.th 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒhttp://swutcc.co.th/ 1.  คมกริช พิพิธกุล

[<- Prev ] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]  10  [11] [12] [13] [ Next -> ]

จำนวน Account ทั้งหมด 148 Account

ข่าวและกิจกรรม มศว